Samhandlingsmodell for laget rundt barn og unge

siden er under utarbeidelse

I Engerdal kommune skal alle ha et trygt og godt oppvekstmiljø. Forebygging, tidlig innsats og tverrfaglig samhandling er avgjørende. God forebygging kan gi store gevinster i arbeidet vårt for barn og unge som har noe de strever med og trenger hjelp til.

Med støtte fra Bufdir har Engerdal kommune utarbeidet sin samhandlingsmodell på tre nivåer og BTI-handlingsveileder som beskriver veien fra uro/bekymring til handling.

Samhandlingsmodellen skal hjelpe oss med å sikre tidlig identifikasjon og koordinert oppfølging av barn og unge på tvers av tjenester og nivå. Modellen viser hvordan ansatte skal jobbe for å sikre riktig hjelp til riktig tid, og hvordan vi skal fremme systematisk og langsiktig innsats for å bedre barns oppvekst i vår kommune. Modellen inneholder planer, verktøy, rutiner og samhandlingsarenaer som skal bidra til identifikasjon og oppfølging av utsatte barn, på alle tre nivåer.

Mer info